Plan dnia


 

7.00-9.00 Schodzenie się dzieci
Gry i zabawy ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe
Zabawy w kącikach zainteresowań
9.00-9.30 ŚNIADANIE (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
9.30-10.30 Zajęcia dodatkowe (język ang., muzyka, tanće, gimnastyka, plastyka)
Zajęcia realizujące treści przyjętych programów wychowania w przedszkolu
10.30-11.30 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki
11.30-12.00 OBIAD (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
12.00-14.30 Leżakowanie dla chętnych
Gry i zabawy relaksacyjne
Zabawy w kącikach tematycznych
Zajęcia dodatkowe
14.30-15.00 PODWIECZOREK (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
15.00-16.15 Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Praca indywidualna z dziećmi
Zabawy w kącikach zainteresowań
16.15- 16.45 KOLACJA (mycie rąk przed posiłkiem, zwrócenie uwagi na kulturę zachowania się przy stole)
16.45-19.00 POSIŁEK UZUPEŁNIAJĄCY dla dzieci zostających po godz.18.00
Zabawy w salach lub w ogrodzie
Gry, zabawy i konkursy popołudniowe
Kontakty indywidualne z rodzicami
Rozchodzenie się dzieci do domu