ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO
data: 2016-05-17

Informujemy, że z dniem 01.10.2016r ulega zmianie numer konta bankowego właściwego do dokonywania opłat czesnego. Opłat należy dokonywać na konto:

 

Przedszkole Niepubliczne MIŚ 

05 1240 6351 1111 0010 7023 1510

 

Opłaty dokonane na stare konto nie zostaną uznane jako spełnienie należności.